Hesperian Health Guides

Huduma ya vyoo katika hali ya dharura

Katika sura hii:

Watu wengi hulazimika kuishi katika mazingira ya dharura kutokana na vita, majanga ya asili (mfano mafuriko na kimbunga) na sababu nyingine zinazowalazimisha kuyahama makazi yao kwa muda. Katika makazi ya dharura kama vile makazi ya wakimbizi, huduma ya vyoo inapaswa kupewa kipaumbele sawa na huduma zingine za msingi.

Choo rahisi cha handaki

A man squats to defecate in a trench. Handaki za kawaida zinaweza kutengenezwa kwa kutumia vifaa vilivyopo. Handaki moja iliyozungushiwa ua au uzio, kwa ajili ya familia moja au kundi dogo la familia itakidhi haja katika mazingira hayo.

Vyoo vya handaki vinatakiwa kujengwa chini ya miinuko na mbali na vyanzo vya maji, lakini karibu na makazi ya familia ili watu wasitembee muda mrefu kufuata huduma hiyo.

Choo cha handaki huwekewa ngazi kwa ajili ya kuweka miguu. Choo kinaweza kuwa na kina cha karibu mita 2 au zaidi, ingawa kinaweza kupungua kama hakuna nguvu kazi. Kila mtumiaji amalizapo humwaga udongo kidogo juu ya kinyesi chake. Handaki inapokaribia kujaa, hufukiwa kabisa na udongo. Miti na mimea hufaidi kutokana na udongo weye rutuba.

Kijumba au kibanda chepesi kinachohamishika kinaweza kuwekwa juu ya handaki ili kutoa faragha na kukinga watumiaji dhidi ya mvua na jua. Badala ya milango, pazia zinaweza kutengenezwa kutokana na kitambaa, mijeledi, au vifaa vingine vilivyopo. Hata hivyo, juhudi zaidi zifanyike kuhakikisha kwamba vyoo hivi ni salama kwa wanawake na watoto.

EHB Ch7 page 113-2.png
Kibanda kwa ajili ya choo cha handaki ambacho kimejengwa nusu
Paa linaweza kufunikwa kuzuia mvua.
Fremu nyepesi ya miti au bomba za plastiki
Pazia kwa ajili ya faragha
Ngazi za kuweka miguu na mbao za kuimarisha usalama.Ukurasa huu ulihuishwa: 04 Juni 2022