Hesperian Health Guides

Iwapo unahitaji kwenda hospitali

Kama utakiwa kufanyiwa upasuaji au ikiwa una tatizo kubwa, kwanza chunguza iwapo unaweza kutibiwa bila ya kulazwa hospitalini. Iwapo hospitali ndio mahali pekee unapoweza kupata huduma unayohitaji, ushauri ufuatao unaweza kusaidia:

 • Mtafute mtu wa kukusindikiza ambaye atakusaidia kupata huduma unayohitaji na pia kukusaidia kufanya maamuzi.
a woman speaking
Wakati mwingine, upasuaji hufanyika bila ulazima, au pale ambapo mgonjwa angeweza kupewa dawa kwa ajili ya tatizo hilo hilo. Pata ushauri mwingine wa kidaktari kama huna uhakika.
 • Watu tofauti wanaweza kukuchunguza. Kila mmoja anapaswa kuandika matokeo au taarifa zake kwenye kadi ambayo unapaswa kubaki nayo. Kwa njia hii anayefuatia kukuhudumia ataweza kujua ni kipi kimekwisha fanyika juu yako.
 • Kabla mtu yeyote hajaanza kukuchunguza au kukutibu, ni muhimu sana kuliza ni nini wanachokwenda kufanya na kwa sababu gani. Kwa njia hii unaweza kuamua kama unataka waendelee na kusaidia kuzuia makosa yasitokee.
 • Jaribu kujenga urafiki na wafanyakazi wa hospitali. Wanaweza kukusaidia kupata huduma nzuri.
 • Kama unapaswa kupata aina fulani ya upasuaji, uliza iwapo inawezekana sindano ya ganzi kuchomwa eneo lile husika tu ili kuzuia maumivu. Ni salama zaidi na utapata unafuu haraka kuliko kupewa dawa itakayokulaza kwa kipindi chote cha operesheni.
 • Uliza kujua dawa gani unapewa na kwa nini.
 • Wakati wa kuondoka omba upewe nakala ya ripoti yako ya matibabu.

Baada ya kufanyiwa operesheni.

a woman walking slowly and carefully near her bed
Kuweka mapafu yako salama na kuepusha nimonia, tembea tembea kama unaweza. Ukiwa kitandani, vuta pumzi nzito na jaribu kukaa mara nyingi.

Kabla ya kuondoka hospitalini, uliza:

 • Nifanye nini ili kulinda usafi wa kidonda?
 • Nifanye nini juu ya maumivu?
 • Je, ninapaswa kupumzika kwa muda gani?
 • Je, ni lini tena ninaweza kushiriki tendo la ngono? Iwapo unajisikia aibu kuzungumzia jambo hili pengine daktari au mfanyakazi wa afya anaweza kuongea na mwenzi wako.
 • Je, ninapaswa kumuona daktari tena, Kama ndiyo, lini?


Kula vyakula laini vyepesi ambavyo vinaweza kuchakatwa tumboni kwa urahisi.

Pumzika kadri uwezavyo. Ikiwa upo nyumbani, waombe wanafamilia wenzio wakusaidie kufanya kazi zako za kawaida za kila siku. Siku chache utakazotumia kujihudumia na kujitunza zitakusaidia kupata nafuu mapema.

Chukua tahadhari juu ya dalili za maambukizo. Usaha au majimaji ya kinjano, harufu mbaya, homa, ngozi na sehemu karibu na uliokatwa ‘kuwaka moto’ au maumivu zaidi. Mwone mfanyakazi wa afya iwapo utaona dalili mojawapo.

Iwapo operesheni yako ilikuwa maeneo ya tumbo, jaribu kuepuka kukaza au kuvuta eneo lililokatwa. Shikilia eneo hilo kwa uangalifu kwa kitambaa kilichokunjwa vizuri, blanketi au mto kila unapotembea au kukohoa.Ukurasa huu ulihuishwa: 05 Feb 2018