Hesperian Health Guides

Kiambatisho: Chati za maendeleo ya mtoto

Katika sura hii:

Jinsi ya kutumia chati hizi za maendeleo ya mtoto

Watoto hukua katika nyanja kuu zifuatazo: kimwili, kiakili, kimawasiliano (kutoa ishara au kuongea), na kijamii (kuhusiana na watu wengine). Baadhi ya stadi ambazo mtoto hujifunza hujumuisha nyanja zote hizi. Kwa mfano, mtoto anapotoa mikono wake kwa mtu mwingine, anakuwa anatumia:

  • stadi ya kimwili – kuinua mikono yake.
  • stadi ya kiakili – anakutambua.
  • stadi ya mawasiliano – anakuambia kile anachotaka.
  • stadi ya kijamii – anafurahia kubebwa na wewe.


Chati zifuatazo zinaonesha baadhi ya stadi ambazo watoto hujifunza na lini hujifunza. Unaweza kutumia chati hizi kupata taarifa za jumla kuhusu jinsi gani watoto huendelea kutoka hatua moja hadi nyingine na kukusaidia kuamua stadi gani ambazo mtoto anahitaji kujifunza.

"mtoto akiwa amelalia upande "
miezi
6
"mtoto akiwa anatambaa"
miezi
12
mtoto wa miaka 2 akitembea "
miaka 2
Chati zinaonesha jinsi stadi za watoto za kimwili hubadilika kadri wanavyokua.

Kukusaidia kuamua stadi gani ambazo watoto wanahitaji kujifunza

Chagua chati ambayo inakaribia sana umri wa mtoto. Kwenye chati, chora na kuzugushia mdwara stadi ambazo mtoto wako alizonazo. Unaweza kugundua kuwa mwanao hana baadhi ya stadi ambazo watoto wengine wenye umri kama wake wanazo. Kulijua hili kunaweza kukusaida kuamua mazoezi gani ambayo unataka kumshirikisha mtoto.


"Chati ya maendeleo ya mtoto ikiwa na stadi 5 zilizozungushiwa mdwara"
Miaka
2
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili
hutumia maneno 2 na sentensi zenye maneno 3
Cheza mpira
"Mwanaume anaongea na mtoto"
Baba
Baba
"Mtoto amekamata mpira"
"Mtoto anaonesha kikombe"
hutumia maneno mepesi
huiga neno mojamoja au ishara
kikombe
"Mtoto akipanga mipira midogo midogo"
hulinganisha vitu mbalimbali
"Mtoto akipiga ngoma na mkwiro (drumstick) "
hutumia vitu mbalimbali vinavyohusiana
"Mtoto akicheza na mkusanyiko wa vitu mbalimbali "
hujishughulisha kwa makini na jambo fulani kwa muda mrefu
"Watoto 2, mmoja akiwa karibu na mwenzake,  wakicheza na mawe na vikombe"
hucheza pembeni na watoto wengine
"Baba na mtoto wake wa kiume wakinawa mikono pamoja"
humuiga mtoa huduma/mlezi
"Mwanaume akiwa amepiga magoti ili mtoto wake aweze kuongea naye"
hutoa rai kwa wengine anapohitaji msaada
"A child stacking blocks"
hupanga pamoja vitu vikubwa vikubwa
"A child walking"
hutembea
"A child squatting"
huchotama

Katika chati iliyooneshwa juu,mama amezungushia midwara stadi ambazo mtoto wake wa miez 20 anaweza kuzifanya. Mtoto wake anahitaji shughuli za kumsaidia kupata stadi za kimwili na mawasiliano.Kila sehemu ya mdwara huu inaonesha nyanja tofauti ya maendeleo. Picha na maneno ni mifano ya stadi ambazo watoto wengi wanakuwa nazo wanapofikisha miezi 3.

DevChart background.png
Miezi
3
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili


"Mwanaume na kuongea na mwanae"
huonyesha hisia kwa sauti au nyuso alizozizoea
"Mwanaume akipiga zumari kwa mwanae"
huonyesha hisia kwa sauti au matendo ya ghafla
Mwanume akimuinua mtoto wake"
huwatambua wanaomhudumia
"Mtoto akilia mikononi mwa mama yake"
hulia anapokuwa na njaa au kutojisikia vizuri
"Mwanaume akimbembeleza mtoto wake kwa mikono yake"
huweza kutulizwa kwa sauti au mguso/kupapaswa
"Mtoto mchanga akitabasamu kwa mama yake"
hutabasamu anaposhirikishwa kwenye mchezo
"Mtoto alielalia upande akichezea mikono yake"
anatambua mikono
" Mama akimnyonyesha mtoto wake "
hunyonya ziwa
"Mtoto amelalia tumbo lake, akiwa ameinua kichwa"
huinua kichwa juu akiwa amelalia tumbo lake

Watoto ambao hawawezi kutenda stadi 2 katika sehemu mojawapo kwenye mduara watanufaika kutokana na shughuli ambazo huwasidia watoto kuendelea katika nyanja hiyo. Lakini picha hizi ni mifano tu ya stadi. Kwa mfano, katika sehemu ya mawasiliano kwenye mduara: siyo lazima upulize zumari! Swali la kujiuliza ni iwapo mtoto wako huitikia sauti ya ghafla(isiyo ya kawaida).

Usisahau kwamba mtoto atajifunza vizuri zaidi kwa kufanya shughuli ambazo watoto wengine wa umri wake hufanya katika jamii yako.Kila sehemu ya mdwara huu inaonesha nyanja tofauti ya maendeleo. Picha na maneno ni mifano ya stadi ambazo watoto wanakuwa nazo wanapokuwa na umri wa miezi 6.

DevChart background.png
Miezi
6
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili
"Mtoto akiwa amelalia tumbo la mama yake, akitoa sauti"
hutoa sauti na tendo rahisi kuonesha hisia
aaah
"Baba akiwa amelala na mtoto wake, akichezea kinya’nga"
hugeuza kichwa kuelekea sauti au tendo
"Mtoto amekaa na mama yake, akinyonya kwenye kidude cha kuchezea"
huokota vitu na kuviweka mdomoni
"Mama na mtoto kwa pamoja wakipigapiga mezani vidude vya kuchezea "
hucheza na vidude vya kuchezea kwa njia mbalimbali
"Mtoto akivuta kidude cha kuchezea kutoka kwa mtoto mwenye umri mkubwa zaidi"
huvutiwa na vitu
"Mtoto akigeuka kutoka kwa mwanamke."
huonesha woga mbele ya watu wapya kwake
"Mtoto akitoa na kufungua mikono yake kwa mwanamke."
huonesha rai kutaka uangalizi au huduma
"Mtoto akifungua na kutoa mikono yake kwa mwanaume na mwanamke. "
hutambua watu kadhaa
"Mtoto akijiviringisha kutoka kwenye mgongo kwenda kwenye tumbo."
hujiviringisha kutoka tumboni hadi mgongoni na kutoka mgongoni kurudi kulalia tumbo
"Mtoto amekaa kwa msaada wa mama yake."
huweza kukaa kwa msaada
"Mtoto akitabasamu na kuchezea kinya’nga"
huchezesha na kurusha mikono na miguu

Watoto ambao hawawezi kufanya stadi 2 kutoka sehemu mojawapo ya mdwara watanufaika na shughuli za kumsaidia mtoto kuendelea katika Nyanja hiyo. Lakini picha hizi ni mifano tu ya stadi. Kwa mfano, katika sehemu ya stadi za kimwili kwenye mdwara: mtoto wako siyo lazima achezee kinya’nga. Swali la kujiuliza ni iwapo mto wako huchezesha na kurusha viungo vyake.

Kumbuka kwamba mtoto atajifunza vizuri zaidi kwa kufanya shughuli amnbazo watoto wengine wenye umri kama wake wanazofanya katika jamii hiyo.


Kila sehemu ya mdwara huonyesha nyanja tofauti ya maendeleo. Picha na maneno ni mifano tu ya stadi ambazo watoto wanakuwa nazo wanapokuwa na umri wa miezi 12.


DevChart background.png
Miezi
12
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili


huelewa maneno na ishara nyepesi
Nipatie mimi
"Mtoto akipigapiga kijiko kwenye kikombe"
"Mwanamke akitoa mkono wake kupokea chochote kutoka kwa mtoto"
"Mtoto akitikisha kinya’nga na kubwabwaja "
huanza kutamka majina ya vitu
huunganisha sauti
ba-ba
ga-ga
wa wa
"Mtoto akitupa kikombe"
hujifunza kwamba vitu vipo hata kama havioni kwa macho
"Mtoto akitoa vitu kwenye kisanduku"
hujibidisha kutatua matatizo mepesi
"Mtoto akivuta kinya’nga kwa kutumia kamba"
huanza kuelewa sababu (chanzo) na matokeo yake
"Mtoto akiwa ameinua na kufungua mikono yake kama vile kwa ishara ya kupokea "
hutumia matendo au ishara kuonesha hisia
"Mtoto akilia"
hulia mhudumu wake anapoondoka
"Mwanaume akicheza na mtoto wake"
huanza kufurahia kucheza na watu wengine
"Mtoto amekaa"
hukaa mwenyewe bila msaada
"Mtoto akitambaa"
hutambaa
"Mtoto akitumia kimeza kidogo kujivuta na kusimama wima"
hujivuta na kusimama mwenyewe


Watoto wadogo ambao hawawezi kutenda stadi 2 kutoka mojawapo ya sehemu kwenye mduara watanufaika kutokana na shughuli ambazo husaidia watoto kuendelea katika nyanja hiyo. Lakini picha hizi ni mifano tu ya stadi. Kwa mfano, katika nyanja ya stadi za kijamii: hulazimiki kucheza na mtoto wako. Swali la kujiuliza ni iwapo mtoto wako anafurahia kucheza na wengine.

Kumbuka kuwa mtoto atajifunza vizuri kwa kufanya shughuli ambazo watoto wengine wenye umri wake katika jamii yake wanafanya.Kila sehemu ya mduara huu inaonesha nyanja tofauti ya maendeleo. Picha na maneno ni mifano ya stadi ambazo watoto wengi wanakuwa nazo wanapokuwa na umri wa miaka 2.

DevChart background.png
Miaka
2
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili
hutumia maneno 2 na sentensi zenye maneno 3
Cheza mpira
"Mwanaume anaongea na mtoto"
Baba
Baba
"Mtoto amekamata mpira"
"Mtoto anaonesha kikombe"
hutumia maneno mepesi
huiga neno mojamoja au ishara
kikombe
"Mtoto akipanga mipira midogo midogo"
hulinganisha vitu mbalimbali
"Mtoto akipiga ngoma na mkwiro (drumstick) "
hutumia vitu mbalimbali vinavyohusiana
"Mtoto akicheza na mkusanyiko wa vitu mbalimbali "
hujishughulisha kwa makini na jambo fulani kwa muda mrefu
"Watoto 2, mmoja akiwa karibu na mwenzake, wakicheza na mawe na vikombe"
hucheza pembeni na watoto wengine
"Baba na mtoto wake wa kiume wakinawa mikono pamoja"
humuiga mtoa huduma/mlezi
"Mwanaume akiwa amepiga magoti ili mtoto wake aweze kuongea naye"
hutoa rai kwa wengine anapohitaji msaada
"A child stacking blocks"
hupanga pamoja vitu vikubwa vikubwa
"A child walking"
hutembea
"A child squatting"
huchotama

Watoto ambao hawawezi kutenda stadi 2 kutoka mojawapo ya sehemu kwenye mduara watanufaika kutokana na shughuli ambazo husaidia watoto kuendelea katika nyanja hiyo. Lakini picha ni mifano tu. Kwa mfano, katika sehemu ya stadi za kiakili katika mduara: mtoto wako halazimiki kupiga ngoma. Swali ni iwapo mtoto wako anaweza kutumia vitu 2 kwa mpigo.

Kumbuka kuwa mtoto atajifunza vizuri kwa kufanya shughuli ambazo watoto wengine wenye umri wake katika jamii yake wanafanya.Kila sehemu ya mduara huu inaonesha nyanja tofauti za maendeleo. Picha na maneno ni mifano ya stadi ambazo watoto wengi wanakuwa nazo wanapokuwa na umri wa miaka 3.

DevChart background.png
Miaka
3
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili
"Mwanamke akiongea na mtoto, ambaye anaelekeza mdomo wake kidole"
Onesha mdomo wako?
"Mtoto akiongea"
huwasiliana kwa kueleweka
Nataka kwenda na Baba
huelewa sehemu kubwa ya lugha nyepesi


"Mtoto akichomeka kipande cha kadibodi kwenye shimo la mraba"
huchomeka vipande vya vitu kwenye mashimo au nafasi zinazoendana
"Mtoto akichambua vitu vidogovidogo kwa kuzingatia rangi yake"
huchambua vitu
"Mtoto akifungua kisanduku "
hutenganisha vitu na baadaye kuviunganisha pamoja
Mtoto akifagia na dada yake"
hupenda kusifiwa baada ya kufanya kazi nyepesi
Ahsante kwa kusaidia
"Mama na mtoto wake wakifua nguo"
hufurahia kusaidia na kazi za nyumbani
"Mtoto akimfuta mama yake machozi"
anatambua hisia za watu
"Mtoto akikimbia "
hukimbia, huruka na hupanda
"Mtoto akifungua jagi"
hutumia mikono yake kwa kazi zisizo rahisi
"Mtoto akirusha mpira"
hurusha mpira

Watoto wadogo ambao hawawezi kutenda stadi 2 kutoka sehemu mojawapo sehemu kwenye mduara watanufaika kutokana na shughuli ambazo husaidia watoto kuendelea katika nyanja hiyo. Lakini picha hizi ni mifano tu ya stadi. Kwa mfano, katika nyanja ya stadi za kijamii: mtoto wako halazimiki kufagia. Swali la kujiuliza ni iwapo mtoto wako anafurahia kusaidia na kazi za nyumbani.

Kumbuka kuwa mtoto atajifunza vizuri kwa kufanya shughuli ambazo watoto wengine wenye umri wake katika jamii yake wanafanya.Kila sehemu ya mduara huu inaonesha nyanja tofauti ya maendeleo. Picha na maneno ni mifano ya stadi ambazo watoto wengi wanakuwa nazo wanapokuwa na umri wa miaka 5.

DevChart background.png
Miaka
5
Stadi za mawasiliano
Stadi za kiakili
Stadi za kijamii
Stadi za kimwili
"Mtoto akiwa ameloa."
Nilianguka kwenye maji.
"Mtoto akiwa anatembea na baba yake, akimuuliza maswali "
huuliza maswali mengi
Nani wapo kule? Wanafanya nini ?
huzungumzia au kuonesha ishara ya kile alichokifanya


"Mtoto akisaidia na kazi za bustani"
hufuata malekezo rahisi
"Mtoto akitanzua chemsha bongo"
hutanzua chemshabongo nyepesi
"Mtoto akitumia zana ya kujifunzia kuhesabu"
huelewa kuhesabu
"Watoto 3 kwa pamoja wakicheza na tairi "
huelewa kanuni au amri
"Watoto 2 wakiwa shuleni, wakimsikiliza mwalimu wao"
hucheza na watoto wengine
"Mtoto akiongea"
Nasikitika.
Pole sana.
huonesha hisia nyingi
"Mtoto akichora pembenne kwenye mchanga"
hunakili na kuchora sura au umbo rahisi
"Mtoto akitembea kinyumenyume"
huweza kutembea kinyumenyume kwa urahisi
"Mtoto akiruka kwa mguu mmoja"
huruka kwa mguu mmoja


Watoto wadogo ambao hawawezi kutenda stadi 2 kutoka sehemu mojawapo sehemu kwenye mduara watanufaika kutokana na shughuli ambazo husaidia watoto kuendelea katika nyanja hiyo. Lakini picha hizi ni mifano tu ya stadi. Kwa mfano, katika nyanja ya stadi za kijamii: mtoto wako hapaswi kufanya tendo la kumsikiliza mwalimu. Swali la kujiuliza ni iwapo mtoto wako anaelewa kanuni au amri kama ilivyo kwa watoto wengine.

Kumbuka kuwa mtoto atajifunza vizuri kwa kufanya shughuli ambazo watoto wengine wenye umri wake katika jamii yake wanafanya.